Chung cư Khánh Hội 3, 360Bis Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh
Trần Đại Nghĩa

PHƯƠNG PHÁP CÁ NHÂN HÓA ĐÚNG NGHĨA

Master Trần Đại Nghĩa không phải là trung tâm gia sư thông thường mà là trung tâm với chương trình biên soạn độc quyền và phương pháp cá nhân hóa từng học sinh. Giáo viên sẽ tìm hiểu các con thích hợp với phương pháp tiếp thu nào dựa vào học lực hiện tại, tâm lý, mức độ kỉ luật, tập trung của từng học sinh từ đó xây dựng nên 1 kế hoạch học tập toàn diện. Giáo viên và các con cùng đồng hành để cố gắng hoàn thành mục tiêu mà cô trò đã cam kết. Vì tính cá nhân hóa cao nên học sinh của trung tâm khi đã vào guồng học tập thì sự tiến bộ là không có giới hạn.

Trần Đại Nghĩa